Bosnian (BA)
Upala i zadebljanje omotača tetive

 

Upala i zadebljanje omotača tetive

Škljocavi prst najčešće je problem žena

Najčešći uzročnici su reumatoidni artritis, karpalni sindrom, sistemske bolesti i trauma

Piše: Prim. dr Amela Karabeg

Skljocavi prst, ili na engleskom „trigger finger", zapravo je tenosinovitis, što podrazumijeva upalu i zadebljanje omotača tetive. Proces može zahvatiti skoro svaku tetivu na ručnom zglobu i šaci.
Etiologija ove bolesti je multifaktorijalna. Najčešći uzročnici su reumatoidni artritis, karpalni sindrom, sistematske bolesti (recimo, šećerna bolest) i trauma.

Povreda je čest uzrok problema

Bolest je uzrokovana disproporcijom između širine tetive i kanala u koji ona ulazi na mjestu korijena prsta. Tetiva, naime, ne može proći bez dodatnog opterećenja.

Bolest je dominantna kod žena prosječne starosti između 55 i 60 godina. Trauma kao etiološki faktor je potvrđena, jer se bolest javlja na dominantnoj šaci i vezana je uz neke profesije gdje postoji stalni pritisak na šaku.
Klinički se bolest manifestira bolom i smanjenjem snage hvata te „okidanjem" prsta prilikom
savijanja i (češće) opružanja. U nekim slučajevima prst je fiksiran u savijenom položaju i samo se pasivno može ispružiti u potpunosti.

 

Neki pacijenti, zbog straha od boli prilikom opružanja, prst stalno drže u prinudnom položaju. Tako nastaje sekundarna kontraktura na nivou proksimalnog interfalengealnog zgloba (između gornjeg i srednjeg članka prsta) koja se teže korigira.
Tetivne niti se skupljaju, slično fenomenu prolaska konca kroz iglu. Dugo trajanje bolesti završava se degenerativnim promjenama, čvorovima na nivou tetive i kanala kroz koji ona prolazi.

Hirurški zahvat je jedino rješenje

Ima pokušaja da se ova bolest tretira kortikosteroidnom injekcijom, ali rezultati nisu zadovoljavajući. Jedino idealno rješenje je hirurški zahvat kada se kanal proširuje. Neposredno po završenoj hirurškoj proceduri pacijent stiče puni obim pokreta.
Operativni zahvat je sasvim jednostavan, traje 10 do 15 minuta i radi se u lokalnoj anesteziji. Pacijent nakon operativnog zahvata može odmah kući, a oporavak je bezbolan i lagan. Konci se skidaju nakon deset dana.

e-max.it: your social media marketing partner
 

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: